Καλέστε: (ID: 288445)+44-20-3695-1294
ΑρχικήΟροι και ΠροϋποθέσειςΣυμφωνία εγγραφής ονόματος τομέα

Συμφωνία εγγραφής ονόματος τομέα

Αυτή η Συμφωνία Εγγραφής ("Συμφωνία") είναι μεταξύ εσάς, οποιουδήποτε αντιπροσώπου ή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εκ μέρους σας, του καταχωρίζοντος που αναφέρεται στα στοιχεία επικοινωνίας του WHOIS για το όνομα τομέα ("Εσείς", "Καταχωρητής") και τις ακόλουθες εταιρείες, η οποία συνεργάζεται με την Chipsetus Hosting - LiquidNet Ltd., διαπιστευμένο καταχωρητή τομέα ICANN, με έδρα στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (No. 4654498) και την LiquidNet US LLC, αμερικανική εταιρεία με έδρα στο Fort Lauderdale της Φλόριντα. Η Chipsetus Hosting, η LiquidNet US LLC και η LiquidNet Ltd. θα αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο ως «Εμείς», «Εμείς», «Η εταιρεία μας» και «Πάροχος Υπηρεσιών», για λόγους συντομίας.

 1. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ

  Η Συμφωνία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις από τη χρήση της εγγραφής ονόματος domain και σχετικών υπηρεσιών ("Υπηρεσίες"). Εξηγεί τις υποχρεώσεις του Παροχέα Υπηρεσιών σε εσάς και εξηγεί τις υποχρεώσεις σας προς τον Πάροχο Υπηρεσιών για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο Πάροχος Υπηρεσιών.

  Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, την συνοδευτική πολιτική διαφωνιών και τυχόν σχετικούς κανόνες ή πολιτικές που είναι ή μπορούν να δημοσιεύονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών, την Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών ("UDRP"), καθώς και τους κανόνες, τις πολιτικές ή τις συμφωνίες που δημοσιεύονται σε συνδυασμό με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή / και που ενδέχεται να επιβληθούν από την Internet Corporation of Assigned Names και Αριθμοί ("ICANN"), τα μητρώα και τις κυβερνήσεις.

 2. ΕΓΓΡΑΦΗ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ

  Ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει εγγραφές τομέων τόσο για τους γενικούς Τομείς ανωτάτου επιπέδου (gTLD) όσο και για τους τομείς ανώτατου επιπέδου κωδικού χώρας (ccTLDs).

  1. Όλες οι εγγραφές και οι ανανεώσεις τομέα δεν επιστρέφονται. Όταν ένας τομέας καταχωρείται / ανανεώνεται, όλες οι εταιρείες καταχώρισης (συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας) καταβάλλουν τέλος υπηρεσιών στον οργανισμό ανώτατου επιπέδου ("Registry Operator") που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη επέκταση. Δεδομένου ότι τα Μητρώα δεν αντιστρέφουν ημερομηνίες και δεν επιστρέφουν τέλη υπηρεσίας, δεν μπορούμε να το κάνουμε και αυτό.
  2. Οι καταχωρίσεις / μεταφορές ονομάτων τομέα δεν επιστρέφονται. Καθώς οι αλλαγές δεν επιτρέπονται πλέον μετά την υποβολή ενός αιτήματος εγγραφής, πρέπει πάντα να ελέγχετε για σωστή ορθογραφία πριν αγοράσετε ένα όνομα τομέα.
  3. Οι καταχωρίσεις ονομάτων τομέα δεν λειτουργούν προτού το оperator μητρώου ενεργοποιήσει τα ονόματα τομέα. Οι καταχωρίσεις ονόματος τομέα είναι ενεργές μόνο κατά την περίοδο εγγραφής που επιλέγεται από τον καταχωρίζοντα (εσείς). Η περίοδος εγγραφής των νέων καταχωρημένων ονομάτων τομέα ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία η εγγραφή εγκρίνεται από το μητρώο.
  4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών και ο κορυφαίος υπεύθυνος μητρώου, επίσης γνωστός ως Κύριος Πάροχος Υπηρεσιών, δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ακούσιες, λάθη ή άλλες αποκλίσεις από την πλευρά του υπευθύνου του μητρώου σχετικά με αιτήματα εγγραφής, ανανέωσης ή τυχόν τροποποιήσεων ήδη καταχωρημένα ονόματα τομέα.
  5. Εσείς, ως καταχωρίζων, συμφωνείτε ότι η καταχώριση ονόματος τομέα είναι μια υπηρεσία, η οποία δεν μπορεί να ερμηνευτεί αυτόνομα από τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία ή σε παρόμοια Συμφωνία από τον καταχωρητή. Εσείς, ως Καταχωρούμενος, αποδέχεστε ότι οι υπηρεσίες εγγραφής ονόματος τομέα δεν αναπτύσσουν ιδιοκτησία και δεν θα δικαιούστε οποιεσδήποτε τέτοιες αξιώσεις ιδιοκτησιακής σημασίας για ονόματα domain που καταχωρούνται μέσω της εταιρείας μας.
  6. Ο Κάτοχος του Καταχωρισμένου Ονόματος "αποζημιώνει και διατηρεί αβλαβείς τον Χειριστή Μητρώου και τους διευθυντές του, τους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές του από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις, ζημιές, υποχρεώσεις, κόστη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών τελών και εξόδων) που προκύπτουν από ή σχετίζεται με την καταχώριση ονόματος τομέα του κατόχου καταχωρημένου ονόματος. " Με τον απλούστερο, αυτό σημαίνει ότι εάν ο Χειριστής Μητρώου (ή οι υπάλληλοί του, κ.λπ.) για το εγγεγραμμένο όνομα εναχθεί λόγω της καταχώρησης ονόματος τομέα του Κατόχου Καταχωρημένου Ονόματος, ο Κάτοχος Καταχωρημένου Ονόματος θα πληρώσει τον Διαχειριστή Μητρώου για όλα τα τέλη και τα έξοδα υπεράσπιση κατά της αγωγής, καθώς και πληρωμή για τυχόν κρίσεις ή υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί. Αυτή η «αποζημίωση» δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε δικαστικές υποθέσεις.

  Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των Οφέλη, των Δικαιωμάτων και των Ευθυνών του Καταχωρητή, που έχουν εγκριθεί από το ICANN, στον ιστότοπό τους:
  http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm
  https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#registrant

  Εάν καταχωρίσετε ένα όνομα τομέα .INFO, συνάπτετε επίσης σύμβαση εγγραφής στην Afilias Limited, η οποία αντιπροσωπεύεται από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις:
  http://afilias.info/policies

  Εάν καταχωρίσετε όνομα τομέα .UK, .CO.UK, .ORG.UK ή .ME.UK, συνάπτετε επίσης σύμβαση εγγραφής στην Nominet UK, η οποία αντιπροσωπεύεται από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις:
  http://www.nominet.uk/uk-domain-names/registering-uk-domain/legal-details/terms-and-conditions-domain-name-registration

 3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

  1. Κατά την εγγραφή για λογαριασμό στον Πάροχο υπηρεσιών, συμφωνείτε να πληρώσετε για περίοδο ενός έτους (365 ημέρες) και να συμμορφώνεστε με την Πολιτική επαλήθευσης παραγγελιών. Το Τμήμα Πωλήσεών μας θα ελέγχει αυστηρά κάθε παραγγελία λογαριασμού και θα επεξεργάζεται προσεκτικά κάθε πληρωμή προκειμένου να διασφαλίσει ότι κανένας δόλιος χρήστης δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το σύστημα φιλοξενίας ιστοσελίδων μας.
  2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα χρεώνει στους πελάτες τα τέλη με βάση τη δομή των τελών του συστήματός μας κατά τη στιγμή της διαδικασίας εγγραφής. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τις τιμές και τα τέλη του ανά πάσα στιγμή, και τέτοιες αλλαγές ή τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται διαδικτυακά στους ιστότοπους που ανήκουν στον Πάροχο Υπηρεσιών και θα ισχύουν αμέσως χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς. Εάν έχετε αγοράσει τις υπηρεσίες για περίοδο μηνών ή ετών, οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις στις τιμές και τα τέλη θα ισχύουν όταν οι εν λόγω υπηρεσίες θα ανανεωθούν. Για την τρέχουσα δομή των τελών μας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο χρονοδιάγραμμα των χρεώσεων που διατίθενται στον ιστότοπο που ανήκει στον Πάροχο υπηρεσιών.
  3. Κάθε πελάτης μας θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από την υπηρεσία τομέα που έχει αγοράσει σε επίπεδο τιμών εισαγωγής και με ένα και το ίδιο σύνολο χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου της σύμβασης. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει ορισμένες αλλαγές στις Υπηρεσίες (με τη μορφή συμπληρωματικών υπηρεσιών) προς όφελος του πελάτη.
  4. Όταν πληρώνετε για ένα όνομα τομέα μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal, μια 12μηνη περιοδική συνδρομή χρέωσης θα δημιουργηθεί αυτόματα για την εξυπηρέτησή σας, για την οποία θα λάβετε μια ειδοποίηση από τον επεξεργαστή πληρωμών.
  5. Όλες οι αυτόματες πληρωμές περνούν ακριβώς 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης, προκειμένου να αποφευχθεί ο χρόνος διακοπής λειτουργίας στους ιστότοπούς σας, εάν υπάρχει πρόβλημα με την πιστωτική κάρτα / λογαριασμό PayPal.
  6. Θα σας στείλουμε μια υπενθύμιση της οφειλόμενης πληρωμής τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την αυτόματη χρέωση.
  7. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή από τον Πίνακα Ελέγχου -> Ο Λογαριασμός μου -> Επαναλαμβανόμενες ή απευθείας μέσω PayPal - εάν πρόκειται για συνδρομή λογαριασμού PayPal.
  8. Εάν ξεκινήσει ένα αίτημα αντιστροφής χρέωσης μέσω της τράπεζάς σας, ο επεξεργαστής πληρωμών μας θα μας επιβάλει πρόστιμο $30 για τον χειρισμό της διαδικασίας αντιστροφής χρέωσης. Έτσι, εάν αποφασίσετε να επανενεργοποιήσετε τη δεδομένη υπηρεσία τομέα / φιλοξενίας, θα πρέπει να καλύψετε το αντίστοιχο τέλος υπηρεσίας και το πρόστιμο που προέκυψε από την αντιστροφή χρέωσης.

 4. ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΗΞΗΣ

 5. Παρόλο που ο Πάροχος Υπηρεσιών θα παρέχει τακτικές υπενθυμίσεις σχετικά με τη λήξη των ονομάτων τομέα που έχουν καταχωριστεί μέσω της εταιρείας, είναι υποχρέωσή σας να παρακολουθείτε πότε θα λήξει η υπηρεσία εγγραφής. Εάν αποτύχετε να ανανεώσετε ένα όνομα τομέα πριν από την ημερομηνία λήξης του, το όνομα τομέα θα τεθεί σε αναστολή ή θα ακυρωθεί.

  1. Μετά την ημερομηνία λήξης ενός ονόματος τομέα, υπάρχει μια περίοδος 30 ημερών, κατά την οποία το όνομα τομέα μπορεί να ανανεωθεί. Ορισμένες επεκτάσεις ονομάτων τομέα δεν έχουν τέτοια περίοδο, οπότε αφήνοντας ένα όνομα τομέα να λήξει πριν από την απόπειρα ανανέωσης είναι στη δική σας κρίση.
  2. Αφού παρέλθει η περίοδος ανανέωσης των 30 ημερών, ορισμένα ονόματα τομέων (σύμφωνα με τις πολιτικές χειριστή μητρώου TLD) εισάγουν την επονομαζόμενη περίοδο χάριτος εξαργύρωσης. Ένα όνομα τομέα, το οποίο έχει εισαγάγει μια περίοδο χάριτος εξαργύρωσης, μπορεί ακόμα να ανανεωθεί. Ωστόσο, θα προστεθούν επιπλέον χρεώσεις στην τιμή ανανέωσης του τομέα.
  3. Το τέλος RGP εξαρτάται από το δεδομένο TLD και από τον καταχωρητή μέσω του οποίου καταχωρείται ως εξής:

   Ληξίαρχος TLD Χρέωση RGP
   LiquidNet Ltd. .com, .net, .org, .info, .biz $90.00
   LogicBoxes .us, .in, .cc, .tv $90.00
   EURid .eu $20.00
   eNom .com, .net, .org, .info, .biz, .co, .asia, .ca, .name, .mobi, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .pro , $270.00
  4. Μπορείτε να βρείτε τις επίσημες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο χάριτος εξαργύρωσης στη σελίδα του ICANN: http://www.icann.org/registrars/redemption-proposal-14feb02.htm
  5. Εάν μια Περίοδος χάριτος εξαργύρωσης ισχύει για ένα συγκεκριμένο όνομα τομέα, θα διαρκέσει μεταξύ 30-42 ημερών.
  6. Εκτεταμένη περίοδος χάριτος εξαργύρωσης - η παρατεταμένη περίοδος εξαργύρωσης μπορεί να προσθέσει άλλες 7 - 30 ημέρες στην περίοδο εξαργύρωσης του ονόματος τομέα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο κάτοχος ονόματος τομέα επιτρέπεται να ανακτήσει το όνομα τομέα από τη διαγραφή, επικοινωνώντας με τον καταχωρητή του τομέα.
  7. Εάν δεν εξαργυρώσετε το όνομα τομέα σας πριν από τη λήξη της περιόδου χάριτος εξαργύρωσης / εκτεταμένης περιόδου χάριτος εξαργύρωσης (ή την περίοδο ανανέωσης - εάν δεν ισχύει το RGP), ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το όνομα τομέα, σύμφωνα με το ICANN Πολιτική διαγραφής τομέα και αυτόματης ανανέωσης (EDDP).
  8. Αφού τελειώσει η περίοδος εξαργύρωσης ενός ονόματος domain που έχει λήξει, ακολουθεί την περίοδο διαγραφής σε εκκρεμότητα - περίοδος επιπέδου μητρώου έως 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της οποίας κανένας δεν επιτρέπεται να ανανεώσει το όνομα τομέα και δεν μπορεί να εγγραφεί πρόσφατα επειδή εξακολουθεί να μην επιστρέφεται στο η δημόσια ομάδα ονομάτων τομέα.
  9. Κυκλοφόρησε από την Περίοδο Μητρώου - αφού τελειώσει το "Domain Pending Delete Period" του ονόματος domain, κυκλοφορεί ξανά στη δημόσια ομάδα ονομάτων τομέα και είναι πρόσφατα διαθέσιμο για εγγραφή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την πολιτική λήξης τομέα του EURid, όλα τα ονόματα τομέα .EU θα τεθούν σε αναστολή μία ημέρα ΠΡΙΝ την επίσημη ημερομηνία λήξης τους και θα εισέλθουν σε μια περίοδο χάριτος εξαργύρωσης 40 ημερών κατά την οποία θα μπορούν να ανανεωθούν. Ωστόσο, μια επιπλέον χρέωση θα προστεθεί στην τιμή ανανέωσης.

  Σύμφωνα με την Πολιτική ανάκτησης εγγραφής που έχει λήξει από το ICANN (ERRP), ο Πάροχος Υπηρεσιών θα ειδοποιήσει τον Καταχωρούμενο για ένα όνομα τομέα που λήγει πριν και μετά την ημερομηνία λήξης του. Η υπενθύμιση ανανέωσης του Παροχέα Υπηρεσιών θα αποτελείται από ένα μήνυμα email που αποστέλλεται στη διεύθυνση email του Καταχωρούμενου, καθώς αναφέρεται στην εγγραφή Whois του τομέα που λήγει. Τα email πριν από τη λήξη αποστέλλονται 30, 14 και 7 ημέρες πριν από την ίδια την ημερομηνία λήξης. Οι ειδοποιήσεις μετά τη λήξη αποστέλλονται την ίδια ημερομηνία λήξης, καθώς και 7 και 14 ημέρες μετά από αυτήν. Όπου ενδείκνυται, ο Πάροχος Υπηρεσιών αποστέλλει τέτοιες ειδοποιήσεις στη διαχειριστική επαφή του δεδομένου ονόματος τομέα ή / και οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Πάροχος Υπηρεσιών καθορίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, ότι σχετίζεται επαρκώς με το εν λόγω όνομα τομέα. Επομένως, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε και να διατηρείτε ακριβή στοιχεία επικοινωνίας, ώστε ο Πάροχος Υπηρεσιών να μπορεί να σας στέλνει σημαντικές ειδοποιήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας.

 6. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΞΟΥΝ 

 7. Το Backordering ενός domain σας επιτρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε έναν ελκυστικό τομέα που λήγει εντός των προσεχών ημερών, τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμο για εγγραφή. Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη μόνο για .COM και .NET TLDs.

  Η τοποθέτηση μιας παραγγελίας δεν εγγυάται ότι θα αποκτήσετε το όνομα τομέα που ζητήσατε. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε μια επιτυχημένη εγγραφή και δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι εάν δεν μπορέσουμε να καταχωρίσουμε το όνομα τομέα που ζητήθηκε, επειδή αυτή η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με βάση την προτεραιότητα, όπου ενδέχεται να μην είναι επιτυχής στην προσπάθειά μας να την καταχωρίσουμε εσείς.

  Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την υπηρεσία τομέα παραγγελιών, θα πρέπει να καταθέσετε ή να έχετε αρκετά χρήματα στο υπόλοιπο του πορτοφολιού σας. Το ποσό που τοποθετείται στο πορτοφόλι δεν επιστρέφεται, επομένως εάν δεν καταφέρουμε να καταχωρίσουμε τον τομέα για εσάς, τα χρήματα θα επιστραφούν στο συνολικό υπόλοιπο του πορτοφολιού σας και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για άλλη υπηρεσία ή να επιχειρήσετε να κάνετε παραγγελία σε άλλο τομέα.

 8. ΟΝΟΜΑ DOMAIN ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 9. Συμφωνείτε να παρέχετε τα τρέχοντα, πλήρη και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με τις πληροφορίες WHOIS για τα ονόματα τομέα σας. Εντός επτά (7) ημερών από οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για να τις διατηρήσετε ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς.

  Αυτό που πρέπει να υποβάλετε θα διαφέρει ανάλογα με την εγγραφή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει τις διαχειριστικές, τεχνικές και επαφές χρέωσης για τις καταχωρίσεις ονομάτων τομέα σας και άλλες υπηρεσίες: όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωνητικό αριθμό τηλεφώνου και, όπου είναι διαθέσιμο, φαξ αριθμό, καθώς και το όνομα εξουσιοδοτημένου προσώπου για λόγους επαφής στην περίπτωση ενός Καταχωρούμενου που είναι οργανισμός, ένωση ή εταιρεία.

  Δεν θα απαιτούνται όλα τα στοιχεία δεδομένων για κάθε καταχώριση τομέα, αλλά τα απαιτούμενα στοιχεία θα αναλυθούν κατά τη στιγμή της εγγραφής ή της ανανέωσης. Ο τύπος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχετε ενδέχεται να αλλάξει και πρέπει να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες και να διατηρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ενημερωμένα.

  Μπορείτε να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τους διακομιστές ονομάτων που έχουν εκχωρηθεί στα ονόματα του τομέα σας και, εάν σας παρέχουμε υπηρεσίες διακομιστή ονομάτων, τις ρυθμίσεις DNS για το όνομα τομέα. Εάν δεν παρέχετε πλήρη στοιχεία διακομιστή ονομάτων, ενδέχεται να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες (και να παραπέμψουμε το όνομα τομέα σας σε έναν ιστότοπο της επιλογής μας) έως ότου επιλέξετε να παρέχετε τις πληροφορίες διακομιστή ονομάτων.

 10. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την καταχώριση ενός ονόματος τομέα ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα ανώτατου επιπέδου. Τα απαιτούμενα δεδομένα για μια καταχώριση ονόματος τομέα θα παρουσιαστούν κατά τη στιγμή της εγγραφής ή της ανανέωσης και ενδέχεται να περιλαμβάνουν έως:
   • καταχωρημένο όνομα;
   • ονόματα του πρωτεύοντος διακομιστή ονομάτων και του δευτερεύοντος διακομιστή ονομάτων για το καταχωρημένο όνομα ·
   • όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email και αριθμοί τηλεφώνου φωνής και φαξ (εάν υπάρχουν) της επαφής καταχωρίζοντος για το όνομα τομέα ·
   • Όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email και αριθμοί τηλεφώνου φωνής και φαξ (εάν υπάρχουν) της διαχειριστικής επαφής για το όνομα τομέα.
   • Όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email και αριθμοί τηλεφώνου φωνής και φαξ (εάν υπάρχουν) της επαφής χρέωσης για το όνομα τομέα. και
   • όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email και αριθμοί τηλεφώνου φωνής και φαξ (εάν υπάρχουν) της τεχνικής επαφής για το όνομα τομέα.
  2. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του τομέα σας, καθώς και οι ημερομηνίες εγγραφής και λήξης και ο διακομιστής ονομάτων που σχετίζεται με αυτόν, ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον σχετικό εξουσιοδοτημένο Διαχειριστή Μητρώου για τον τομέα ανώτατου επιπέδου σας.

   Η ταυτότητα του χειριστή μητρώου μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση https://www.iana.org/whois. Τα δεδομένα εγγραφής για τομείς σε οποιοδήποτε TLD έχετε καταχωρίσει μπορείτε να βρείτε στη σελίδα πληροφοριών χρήσης δεδομένων.

 11. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ Ακριβές ΟΝΟΜΑ DOMAIN ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 12. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι δηλώσεις στην αίτησή σας είναι αληθείς και ότι δεν παρέχονται Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο ή καταχρηστικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της παραβίασης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος. τη διανομή κακόβουλου λογισμικού · η καταχρηστική λειτουργία των botnets · ηλεκτρονικό ψάρεμα δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές · τη μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά στον εαυτό σας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος οποιουδήποτε ονόματος τομέα ή υπηρεσιών · παραποίηση; ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα κατά παράβαση οποιωνδήποτε νόμων, κανόνων ή κανονισμών.

  Η σκόπιμη παροχή ανακριβών ή αναξιόπιστων πληροφοριών από τον καταχωρίζοντα, η εσκεμμένη αποτυχία της να ενημερώσει πληροφορίες εντός επτά (7) ημερών από οποιαδήποτε αλλαγή, θα αποτελέσει ουσιώδη παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και θα αποτελέσει τη βάση για αναστολή και / ή ακύρωση της καταχώρησης ονόματος domain.

  Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Καταχωρούμενο θεωρούνται ανακριβείς από τον Πάροχο Υπηρεσιών και ο Καταχωρούμενος δεν ανταποκριθεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο Πάροχος Υπηρεσιών αποστέλλει ειδοποίηση στον Καταχωρούμενο, αυτές θα αντιμετωπίζονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών ως ουσιώδη παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και να αποτελέσετε τη βάση για αναστολή και / ή ακύρωση της καταχώρησης ονόματος domain.

  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σταλούν από τον Πάροχο υπηρεσιών στη διεύθυνση email που σχετίζεται με το καταχωρημένο όνομα τομέα. Η αδυναμία ανταπόκρισης σε τέτοιου είδους ερωτήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ιδιοκτησίας για τα ονόματα τομέα.

 13. ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ DOMAIN

 14. Εάν, κατά την απόκτηση των Υπηρεσιών του Παροχέα Υπηρεσιών, παρέχετε πληροφορίες σχετικά με ή για λογαριασμό τρίτου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) παρείχατε ειδοποίηση σε αυτό το τρίτο μέρος για την αποκάλυψη και τη χρήση των πληροφοριών αυτού του μέρους, όπως ορίζεται στο η παρούσα συμφωνία, και (β) έλαβε τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την αποκάλυψη και τη χρήση των πληροφοριών αυτού του μέρους, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία.

  Θα δηλώσετε ότι, όσο γνωρίζουμε και πιστεύετε, ούτε η καταχώριση του ονόματος τομέα ούτε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

  Οποιοσδήποτε Καταχωρούμενος που σκοπεύει να χορηγήσει άδεια χρήσης ενός ονόματος domain σε τρίτο μέρος είναι ωστόσο ο Καταχωρούμενος του αρχείου και είναι υπεύθυνος για την παροχή των δικών του πλήρων στοιχείων επικοινωνίας και για την παροχή και ενημέρωση ακριβών τεχνικών και διοικητικών πληροφοριών επαφής κατάλληλων για τη διευκόλυνση της έγκαιρης επίλυσης τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με το καταχωρημένο όνομα τομέα.

  Η χρήση άδειας χρήσης καταχωρημένου ονόματος καταχωρημένου τομέα σύμφωνα με την παρούσα διάταξη αποδέχεται ευθύνη για ζημία που προκαλείται από λανθασμένη χρήση του καταχωρημένου ονόματος τομέα, εκτός εάν αποκαλύπτει τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τον κάτοχο της άδειας και την ταυτότητα του δικαιοδόχου εντός επτά (7) ημερών σε ένα συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει εύλογα αποδεικτικά στοιχεία για βιώσιμη βλάβη.

 15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 16. Ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει ειδοποίηση σε κάθε νέο ή ανανεωμένο Καταχωρούμενο δηλώνοντας:

 • τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον αιτούντα ·
 • οι προοριζόμενοι παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Διαχειριστή Μητρώου και άλλων που θα λάβουν τα δεδομένα από τον Διαχειριστή Μητρώου) ·
 • ποια δεδομένα είναι υποχρεωτικά και ποια δεδομένα, εάν υπάρχουν, είναι εθελοντικά · και
 • πώς μπορεί να έχει πρόσβαση ο Καταχωρούμενος ή το υποκείμενο των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, να διορθώνει τα δεδομένα που διατηρούνται σχετικά με αυτόν.

Ο καταχωρίζων, με τη σειρά του, συναινεί στη διαδικασία συλλογής δεδομένων που αναφέρεται στο εδάφιο 7-α.

Ο Καταχωρούμενος δηλώνει ότι έχει παρασχεθεί ειδοποίηση ισοδύναμη με εκείνη που περιγράφεται στο εδάφιο 7-α σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο των οποίων τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται στον Καταχωρητή από τον Καταχωρούμενο και ότι ο Καταχωρούμενος έχει λάβει συναίνεση ισοδύναμη με εκείνη που περιγράφεται στο εδάφιο 7 -β από τέτοια άτομα τρίτων.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα συμφωνήσει ότι δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Καταχωρούμενο με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς και άλλους περιορισμούς σχετικά με τους οποίους έχει δώσει ειδοποίηση στον Καταχωρούμενο σύμφωνα με το εδάφιο 7-α παραπάνω.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα συμφωνήσει ότι θα λάβει εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή.

 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Συμφωνείτε με την Ομοιόμορφη Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Τομέα ("UDRP"), αντίγραφο της οποίας διατίθεται στη διεύθυνση http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm και http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm. Συμφωνείτε ότι το UDRP μπορεί να αλλάξει από το ICANN (ή τον διάδοχο του ICANN) ανά πάσα στιγμή και ότι μια τέτοια αλλαγή θα είναι δεσμευτική για εσάς. Συμφωνείτε ότι, εάν η εγγραφή ή η κράτηση του ονόματος τομέα σας αμφισβητηθεί από τρίτο μέρος, θα υπόκεινται στις διατάξεις που καθορίζονται στο UDRP που ισχύουν τη στιγμή που η καταχώριση ονόματος domain σας αμφισβητείται από το τρίτο μέρος. Συμφωνείτε επίσης ότι, σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία ονόματος τομέα με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, θα αποζημιώσετε και θα μας κρατήσετε αβλαβείς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του UDRP. Καταλαβαίνετε επίσης ότι είναι σημαντικό για εσάς να παρακολουθείτε τακτικά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας και τα ονόματα τομέα, επειδή, μεταξύ άλλων λόγων, εάν προκύψει διαφωνία σχετικά με τις Υπηρεσίες που σας παρέχονται, ενδέχεται να χάσετε τα δικαιώματά σας για λήψη των Υπηρεσιών εάν δεν απαντήσετε γρήγορα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται σε συνδυασμό με αυτό.

  Για την επίλυση διαφορών που αφορούν ή προκύπτουν από τη χρήση του καταχωρημένου ονόματος τομέα, ο Καταχωρούμενος υποβάλλει, με την επιφύλαξη άλλων δυνάμει εφαρμοστέων δικαιοδοσιών, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων (1) της κατοικίας του Καταχωρούμενου και (2) όπου ο Πάροχος Υπηρεσιών είναι βρίσκεται.

 • ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 • Για πρόσβαση, προβολή, ενημέρωση, διαγραφή ή λήψη δεδομένων που σχετίζονται με την καταχώριση ονομάτων τομέα σας, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας με τον Πάροχο υπηρεσιών. Εάν υποβάλετε αίτημα για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ότι αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τις Υπηρεσίες που έχετε αγοράσει, το αίτημα θα ικανοποιηθεί μόνο στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητο για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή απαιτούνται για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς ή νομικούς ή συμβατικές απαιτήσεις τήρησης αρχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσίας, η διαγραφή δεδομένων ενδέχεται να ακυρώσει ή να αναστείλει τις Υπηρεσίες που έχετε αγοράσει.

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 • Είναι καθήκον σας να προστατεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο λογαριασμό σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Κάθε άτομο που έχει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο λογαριασμό λογαριασμού θα έχει τη δυνατότητα και την εξουσιοδότησή σας να τροποποιήσει τις πληροφορίες του λογαριασμού και του ονόματος τομέα σας, να ξεκινήσει τη μεταφορά των ονομάτων τομέα σας σε άλλους καταχωρητές, να ξεκινήσει αλλαγές καταχωρητή στα ονόματα τομέα σας που ενδέχεται να τερματίστε τα δικαιώματά σας για χρήση τέτοιων ονομάτων τομέα, ενημερώστε τις αλλαγές DNS στα ονόματα τομέα σας που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγές στο περιεχόμενο που σχετίζεται με τα ονόματα τομέα σας και να προβείτε σε άλλες ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να τερματίσουν τα δικαιώματά σας και πρόσβαση στα (τα) ονόματα (-α) domain σας ή / και στις Υπηρεσίες.

  Θα λάβουμε εύλογες προφυλάξεις για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή αυτών των πληροφοριών και τέτοιες εύλογες προφυλάξεις περιλαμβάνουν διαδικασίες για την απελευθέρωση πληροφοριών πρόσβασης λογαριασμού σε μέρη που ισχυρίζονται ότι έχουν χάσει πληροφορίες πρόσβασης λογαριασμού . Εάν λάβουμε εύλογες προφυλάξεις σε σχέση με αυτό, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ή ΚΩΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

 • ΜΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ WHOIS

 • Συμφωνείτε ότι θα διαθέσουμε τις πληροφορίες καταχώρησης ονόματος domain που παρέχετε ή που διατηρούμε διαφορετικά στα ακόλουθα μέρη: ICANN, οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ICANN escrow, τους χειριστές μητρώου και άλλους τρίτους ως ICANN και ισχύοντες νόμους ενδέχεται να απαιτήσει ή να επιτρέψει (συμπεριλαμβανομένων μέσω διαδικτυακών και άλλων διαδικτυακών συστημάτων αναζήτησης WHOIS), είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τον όρο των υπηρεσιών εγγραφής ονόματος domain σας του ονόματος domain.

  Με το παρόν παραιτείται αμετάκλητα οποιαδήποτε και όλες οι αξιώσεις και τα αίτια της ενέργειας που ενδέχεται να έχετε προκύψει από τέτοια αποκάλυψη ή χρήση τέτοιων πληροφοριών.

  Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να διαθέσουμε δημόσια ή άμεσα διαθέσιμα σε τρίτα μέρη, ορισμένες ή όλες τις πληροφορίες που παρέχετε, για σκοπούς επιθεώρησης (όπως μέσω της υπηρεσίας WHOIS) ή για στοχευμένο μάρκετινγκ και άλλους σκοπούς, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής πρόσβασης δεδομένων WHOIS που παρέχεται σε τρίτους που συνάπτουν μαζική συμφωνία πρόσβασης δεδομένων WHOIS μαζί μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την παροχή μαζικής πρόσβασης δεδομένων WHOIS σε τρίτους.

  Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι το ICANN μπορεί να καθορίσει ή να τροποποιήσει τις οδηγίες, τα όρια ή / και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το ποσό και τον τύπο των πληροφοριών που ενδέχεται ή πρέπει να διαθέσουμε στο κοινό ή σε ιδιωτικούς φορείς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πληροφορίες είναι έγινε διαθέσιμο. Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις του ICANN σχετικά με το WHOIS μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.icann.org/registrars/wmrp.htm, http://www.icann.org/registrars/wdrp.htm, και αλλού στον ιστότοπο του ICANN στο http://www.icann.org/.

 • ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι διαθέτουμε όλες τις βάσεις δεδομένων, τη συλλογή, τα συλλογικά και παρόμοια δικαιώματα, τίτλους και ενδιαφέροντα παγκοσμίως στη βάση δεδομένων ονομάτων τομέα μας, καθώς και όλες τις πληροφορίες και τα παράγωγα έργα που παράγονται από τη βάση δεδομένων ονόματος τομέα. Συμφωνείτε περαιτέρω και αναγνωρίζετε ότι διαθέτουμε τις ακόλουθες πληροφορίες για αυτές τις εγγραφές για τις οποίες είμαστε ο καταχωρητής: (α) την αρχική ημερομηνία δημιουργίας της εγγραφής, (β) την ημερομηνία λήξης της εγγραφής, (γ) το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση , διεύθυνση email, αριθμός φωνητικού τηλεφώνου και, όπου υπάρχει διαθέσιμος αριθμός φαξ όλων των επαφών για την καταχώριση ονομάτων τομέα, (δ) τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με το καταχωρημένο όνομα τομέα που εμφανίζονται ή πρέπει να εμφανίζονται στη WHOIS ή σε παρόμοια βάση δεδομένων και (ε) οποιαδήποτε άλλη πληροφορίες που δημιουργούμε ή αποκτούμε σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών καταχώρησης ονομάτων τομέα, εκτός από το όνομα τομέα που καταχωρείται, τις διευθύνσεις IP του κύριου διακομιστή ονομάτων και τυχόν δευτερεύοντες διακομιστές ονομάτων για το όνομα τομέα και τα αντίστοιχα ονόματα αυτών των διακομιστών ονομάτων. Δεν έχουμε κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον στις συγκεκριμένες προσωπικές σας πληροφορίες εγγραφής εκτός των δικαιωμάτων μας στη βάση δεδομένων ονομάτων τομέα μας.

 • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ DOMAIN

 • Συμφωνείτε ότι η μεταφορά των υπηρεσιών ονομάτων τομέα σας θα διέπεται από την πολιτική μεταφοράς του ICANN, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.icann.org/transfers/, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής επίλυσης διαφορών μεταφοράς καταχωρητή, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.icann.org/en/transfers/dispute-policy-12jul04.htm καθώς και το UDRP όπως περιγράφεται στην Ενότητα 11 της παρούσας Συμφωνίας, καθώς αυτές οι πολιτικές ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς.

  Συμφωνείτε ότι, κατά την αρχική εγγραφή, ενδέχεται να τοποθετήσουμε την κατάσταση "Κλείδωμα καταχωρητή" ("ClientTransferProhibited") στις υπηρεσίες ονομάτων τομέα σας και ότι αυτό θα αποτρέψει τη μεταφορά των υπηρεσιών ονομάτων τομέα σας χωρίς την εξουσιοδότησή σας, αν και δεν απαιτείται να το κάνουμε Έτσι. Επιτρέποντας στις υπηρεσίες ονομάτων τομέα σας να παραμείνουν κλειδωμένες, παρέχετε ρητή αντίρρηση σε οποιοδήποτε και σε όλα τα αιτήματα μεταφοράς έως ότου αφαιρεθεί το κλείδωμα, το οποίο μπορεί να γίνει στον λογαριασμό σας. Για να μεταφέρετε τα ονόματα τομέα σας, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τα ονόματα τομέα σας ή / και να αποκτήσετε το EPP "AuthCode" που απαιτείται για τη μεταφορά υπηρεσιών τομέα σε μητρώο EPP (όπως. com).

  Μόνο ο καταχωρίζων και οι επαφές διαχείρισης που αναφέρονται στις πληροφορίες WHOIS μπορούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν ένα αίτημα μεταφοράς. Χωρίς περιορισμό, οι υπηρεσίες ονομάτων τομέα ενδέχεται να μην μεταφερθούν εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την αρχική εγγραφή, εντός 60 ημερολογιακών ημερών από τη μεταφορά, εάν υπάρχει διαφωνία σχετικά με την ταυτότητα του καταχωρίζοντος ονόματος τομέα, σε περίπτωση πτώχευσης ή εάν αποτύχετε πληρώνουν τέλη όταν οφείλονται.

  Θα ακολουθήσουμε τις διαδικασίες τόσο για την απόκτηση όσο και για την απώλεια καταχωρητών, όπως περιγράφεται στις πολιτικές μεταφοράς του ICANN. Η επεξεργασία των αιτημάτων μεταφοράς διαρκεί συνήθως πέντε εργάσιμες ημέρες. Η μεταφορά δεν θα υποβληθεί σε επεξεργασία εάν, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι υπηρεσίες εγγραφής ονόματος τομέα λήγουν, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί να επαναφέρετε το αίτημα μεταφοράς. Μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε ξανά ένα αίτημα μεταφοράς εάν υπάρχει αποτυχία επικοινωνίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΑΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΛΗΞΗ ΟΡΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΛΗΞΗ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

 • Ενδέχεται να απορρίψουμε την αίτηση εγγραφής ονόματος domain σας ή να επιλέξουμε να διακόψουμε την παροχή Υπηρεσιών σε εσάς για οποιονδήποτε λόγο εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της Υπηρεσίας ή την ανανέωση της Υπηρεσίας. Εκτός αυτής της περιόδου, ενδέχεται να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγμή για αιτία, η οποία, χωρίς περιορισμό, περιλαμβάνει (i) καταχώριση απαγορευμένων ονομάτων τομέα, (ii) κατάχρηση των Υπηρεσιών, (iii) παρατυπίες πληρωμής, (iv) ισχυρισμοί για παράνομη συμπεριφορά ή παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή άλλου δικαιώματος, (v) μη τήρηση ακριβών και ενημερωμένων στοιχείων του Λογαριασμού σας ή του WHOIS, (vi) αποτυχία απάντησης σε ερωτήσεις από εμάς για περισσότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, ή (vii) εάν η χρήση των Υπηρεσιών από εμάς μας συνεπάγεται παραβίαση ή φερόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων ή αποδεκτές πολιτικές χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της μετάδοσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της παραβίασης ή της εικαζόμενης παραβίασης οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος. Δεν θα πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων όταν υπάρχει αναστολή ή τερματισμός των Υπηρεσιών για αιτία.

  Ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδέχεται να τερματίσουμε τις Υπηρεσίες τριάντα (30) ημέρες αφότου στείλουμε ειδοποίηση τερματισμού μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά την επιλογή μας, στα στοιχεία επικοινωνίας WHOIS που παρέχονται σε συνδυασμό με την καταχώριση ονόματος domain σας. Μετά από ειδοποίηση τερματισμού εκτός από αιτία, θα πρέπει να μεταφέρετε το όνομα τομέα σας εντός προθεσμίας ειδοποίησης τριάντα (30) ημερών ή με κίνδυνο να διαγράψουμε το όνομα τομέα σας, να μεταφέρουμε τις υπηρεσίες εγγραφής που σχετίζονται με το όνομα τομέα σας σε εμάς ή σε τρίτους, ή αναστολή ή τροποποίηση Υπηρεσιών που σχετίζονται με το όνομα τομέα σας.

  Εάν τερματίσουμε ή αναστέλλουμε τις Υπηρεσίες που σας παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τότε μπορούμε, κατά την επιλογή μας, να κάνουμε είτε εμείς είτε τρίτο μέρος τον δικαιούχο των Υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά παρόμοιες με αυτές που σας είχαν παρασχεθεί προηγουμένως. Εάν έχουμε λόγους να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες σε σχέση με ένα όνομα τομέα ή σε σχέση με άλλες Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Λογαριασμού σας, ενδέχεται να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε όλες τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Λογαριασμού σας. Εμείς και οποιοσδήποτε Διαχειριστής Μητρώου διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε, να ακυρώσουμε ή να μεταφέρουμε οποιαδήποτε εγγραφή ή συναλλαγή ονομάτων τομέα ή να τοποθετήσουμε οποιοδήποτε όνομα τομέα σε κλειδαριά, αναμονή ή παρόμοια κατάσταση, όπως εμείς ή ο Διαχειριστής Μητρώου θεωρούμε απαραίτητο, είτε την απεριόριστη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή Μητρώου μας ή: (i) για την προστασία της ακεραιότητας και της σταθερότητας του Διαχειριστή Μητρώου, (ii) να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε ισχύουσες πολιτικές μητρώου και / ή διαδικασίες ή κανόνες και κανονισμούς ICANN, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, της συμφωνίας μητρώου · (iii) συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες νόμους, κυβερνητικούς κανόνες ή απαιτήσεις, αιτήματα επιβολής του νόμου ή οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών · (iv) για την αποφυγή οποιασδήποτε ευθύνης, αστικής ή ποινικής, εκ μέρους μας ή του Διαχειριστή Μητρώου, καθώς και των θυγατρικών, θυγατρικών, αξιωματικών, διευθυντών και υπαλλήλων μας ή του μητρώου · (v) να διορθώσουμε λάθη από εμάς, άλλο καταχωρητή ή το μητρώο σε σχέση με το όνομα τομέα · (vi) μετά την εμφάνιση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες δραστηριότητες · (vii) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας · ή (viii) για την επίλυση διαφορών σχετικά με το όνομα τομέα.

 • ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ότι ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (1) ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, (2) ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, (3) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ, (4) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΖΕΤΕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ; (5) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ (6) ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. (7) Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ DOMAIN. (8) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ή ΤΟΥ Κωδικού πρόσβασης. Ή (9) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΚΕΡΔΗ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ DOMAIN Επειδή ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για συνεπαγόμενες ή εμπιστευτικές ζημίες, σε τέτοια κράτη, η ευθύνη μας και η κύρια ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών θα περιοριστεί στη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ.

 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ

 • Όσον αφορά το ICANN, τους Διαχειριστές Μητρώου και τον Πάροχο Υπηρεσιών, καθώς και τους εργολάβους, πράκτορες, υπαλλήλους, αξιωματικούς, διευθυντές, μετόχους και συνεργάτες τέτοιων μερών, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποδεσμεύσετε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε αυτά τα μέρη ακίνδυνα από όλες τις υποχρεώσεις, αξιώσεις και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του δικηγόρου και των δικαστικών εξόδων, για αξιώσεις τρίτων που σχετίζονται με ή προκύπτουν βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τις Υπηρεσίες που παρέχονται στο παρόν ή τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, παραβίαση από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς, οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας ή από παραβίαση οποιουδήποτε από τους κανόνες λειτουργίας ή τις πολιτικές μας που σχετίζονται με την Υπηρεσία ( δ) παρέχονται. Όταν ενδέχεται να εμπλακούμε σε μια αγωγή που εμπλέκει τρίτο μέρος και η οποία σχετίζεται με τις Υπηρεσίες μας για εσάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ενδέχεται να ζητήσουμε γραπτές διαβεβαιώσεις από εσάς στις οποίες υπόσχετε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς από το κόστος και υποχρεώσεις που περιγράφονται σε αυτήν την παράγραφο. Τέτοιες γραπτές διαβεβαιώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, κατά την αποκλειστική μας κρίση, την απόσπαση ομολόγων απόδοσης ή άλλες εγγυήσεις που λογικά υπολογίζονται για την εγγύηση πληρωμής. Η αποτυχία σας να παράσχετε τέτοιες διαβεβαιώσεις μπορεί να θεωρηθεί από εμάς ως παραβίαση αυτής της Συμφωνίας από εσάς και ενδέχεται, κατά την απόλυτη κρίση μας, να οδηγήσει σε απώλεια του δικαιώματός σας να ελέγχετε τη διάθεση των υπηρεσιών ονομάτων τομέα για τις οποίες είστε καταχωρίζων και σχέση με την οποία είμαστε ο καταχωρητής του δίσκου. Επιπλέον, εάν είμαστε αναγκασμένοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας σε οποιαδήποτε ενέργεια ή νομική διαδικασία σε σχέση με οποιαδήποτε Υπηρεσία (ες) που σας παρέχεται, θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη να μας υπερασπιστείτε από οποιαδήποτε τέτοια αξίωση από τον νομικό σύμβουλο της επιλογής μας. Αυτή η αποζημίωση είναι επιπρόσθετη σε οποιαδήποτε αποζημίωση που απαιτείται βάσει του UDRP. Οι όροι αυτής της παραγράφου θα παραμείνουν σε περίπτωση καταγγελίας ή ακύρωσης της παρούσας Σύμβασης.

 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΤΕ ΟΤΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΦΟΡΙΚΑ Ή ΑΜΕΣΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΧΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Ή ΘΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ (18) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΛΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΤΕΣ (18) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΔΟΜΕΝΟΥ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ, ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ / Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ Ή ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMAIL ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ υπολογιστή ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ / Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΧΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ. ΟΧΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΤΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ Μερικές δικαιοδοσίες ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ.

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 • Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο UDRP, το URS ή οποιαδήποτε παρόμοια πολιτική ccTLD, σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την καταχώριση ονόματος τομέα, η παρούσα Συμφωνία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας και όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία διέπονται από τους νόμους της Ηνωμένο Βασίλειο, λες και η συμφωνία ήταν σύμβαση που συνάφθηκε εξ ολοκλήρου και εκτελέστηκε εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση ή διαμάχη που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή την παράβαση, τον τερματισμό, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή την εγκυρότητά της, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής ή της εφαρμογής της συμφωνίας για διαιτησία, καθορίζεται με διαιτησία. Η απόφαση για το βραβείο μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΜΕΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ. Περαιτέρω, εκτός αν και εσείς και εμείς συμφωνήσουμε ρητώς διαφορετικά γραπτώς, ο διαιτητής δεν μπορεί να ενοποιήσει περισσότερες από τις αξιώσεις ενός ατόμου και δεν μπορεί να προεδρεύει με άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε μορφή διαδικασίας κατηγορίας. Αυτή η ρήτρα δεν εμποδίζει τα μέρη να ζητήσουν προσωρινά ένδικα μέσα για τη διαιτησία από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Η εξυπηρέτηση από εσάς από εμάς σε σχέση με οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει βάσει αυτής της Συμφωνίας μπορεί να σας επιβληθεί μέσω αλληλογραφίας πρώτης κατηγορίας στη διεύθυνση που αναφέρεται στον λογαριασμό σας ή / και στο όνομα τομέα WHOIS ή μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης ενός πραγματικού αντιγράφου του έγγραφα προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρίσει στον λογαριασμό σας ή / και το όνομα τομέα WHOIS.

  Παρά τα προαναφερθέντα, για την επίλυση διαφορών τρίτων (δηλαδή, διαφορών μεταξύ εσάς και άλλου μέρους, όχι εμάς) σχετικά με ή προκύπτουν από τη χρήση ονομάτων τομέα που έχουν καταχωριστεί παρακάτω, θα υποβάλλετε χωρίς αντίρρηση, με την επιφύλαξη άλλων δυνάμει εφαρμοστέων δικαιοδοσιών, το αντικείμενο και την προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων (i) της κατοικίας του καταχωρίζοντος, όπως εμφανίζεται στη δημόσια εγγραφή WHOIS για τα ονόματα (-α) του τομέα (-ων) σε διαμάχη, και (ii) όπου βρισκόμαστε.

 • ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Τυχόν ειδοποιήσεις που πρέπει να δοθούν βάσει αυτής της Συμφωνίας από εμάς σε εσάς θα θεωρηθούν ότι έχουν δοθεί εάν παραδοθούν σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λογαριασμού ή / και του ονόματος τομέα WHOIS που έχετε παράσχει.

 • ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 • Αυτή η Συμφωνία μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, είτε μέσω τροποποιήσεων από εμάς, αλλαγών στην πολιτική του ICANN ή του εφαρμοστέου δικαίου που ενδέχεται ή δεν αντικατοπτρίζονται στο κείμενο της παρούσας Συμφωνίας ή με άλλο τρόπο. Προτού καταστούν δεσμευτικές για εσάς τυχόν σημαντικές αλλαγές σε αυτό το Συμφωνητικό (εκτός από αλλαγές που προκύπτουν από αλλαγή στην πολιτική του ICANN ή στην ισχύουσα νομοθεσία), θα σας ειδοποιήσουμε για τέτοιες αλλαγές, για παράδειγμα, αποστέλλοντας email σε εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν, ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας αλλαγής, δεν συμφωνείτε πλέον με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, οι αποκλειστικές θεραπείες σας είναι:

  1. για να μεταφέρετε τις υπηρεσίες εγγραφής ονόματος domain σας σε άλλο καταχωρητή, ή
  2. για να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες σας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εγγραφής ονόματος τομέα, μαζί μας. Η συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών μετά την ειδοποίηση για αλλαγή στο παρόν Συμφωνητικό υποδηλώνει τη συγκατάθεσή σας για τις αλλαγές. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από εμάς, οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή σας δεσμεύει:
   1. τριάντα (30) ημέρες μετά την ειδοποίησή σας για την αλλαγή, ή
   2. αμέσως εάν μια τέτοια αλλαγή είναι αποτέλεσμα νέας ή τροποποιημένης πολιτικής ICANN ή εφαρμοστέου νόμου.

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ


 • Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας μέσω οποιασδήποτε από τις επιλογές επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω:

  1. Ανοίξτε ένα εισιτήριο προβλήματος από τον Πίνακα ελέγχου Web Hosting πελατών (ενότητα Κέντρο βοήθειας -> Άνοιγμα νέου εισιτηρίου)

  2. Τηλέφωνο:

  ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΠΑ: +1-855-211-0932
  ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +1-727-546-4678
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΒ: +44-20-3695-1294
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ AU: +61-2-8417-2372

  3. Στείλτε μας μια επιστολή προς:

  LiquidNet US LLC
  Λεωφόρος North Andrews 6750
  Σουίτα 200
  Φορτ Λόντερντεϊλ, FL 33309
  Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής

  LiquidNet Ltd.
  13 Craigleith
  7 Kersfield Road
  Putney, Λονδίνο SW15 3HN
  Ηνωμένο Βασίλειο


  Επισκεφθείτε μας στο FacebookΕπισκεφθείτε μας στο Youtube