Καλέστε: (ID: 288445)+44-20-3695-1294
Αποκτήστε ένα μοναδικό
.co.uk
Ονομα τομέα
13.16 ανά έτος
μόνο τομέα

Ελέγξτε διαθεσιμότητα διεύθυνσης (Domain)...

Δωρεάν διαχειριστής τομέα

Ζωντανή επίδειξη - επιλογή κλειδώματος, επεξεργασία Whois, επεξεργασία διακομιστών ονομάτων, προσαρμοσμένων εγγραφών DNS, ανακατεύθυνσης διευθύνσεων URL κ.λπ.

.CO.UK starting from €13.16/year

With Chipsetus Hosting, registering a brand new .CO.UK domain is a quick process - you only have to go through our signup procedure and your newly registered .CO.UK domain will be live online in less than sixty minutes. We can also handle .CO.UK domain name transfers - if you already have such a domain registered elsewhere.

.CO.UK Domains with Chipsetus Hosting

To register a .CO.UK domain name, you must either be a UK citizen or have a company registered in the United Kingdom. Aside from that, there are no restrictions on registering a .CO.UK domain.

With each .CO.UK όνομα τομέα registered or transferred to us, we give you our free-of-cost Διαχειριστής Domain graphical user interface, which will grant you total authority over your domain name - you will be able to quickly update your WHOIS info and to edit your .CO.UK domain's DNS records. Our reliable φιλοξενία platform will ensure that your domain name remains live 24x7x365 - we offer a 99.9 percent uptime guarantee.

.CO.UK Specification

Περίοδος εγγραφής: 1 χρόνος
Επιλογή μεταφοράς: Ναί
Επεξεργασία WHOIS: Ναί
Προστασία ταυτότητας: ΟχιΕπισκεφθείτε μας στο FacebookΕπισκεφθείτε μας στο Youtube