Καλέστε: (ID: 288445)+44-20-3695-1294
ΑρχικήΕγγραφή τομέων

.cafe

τόσο χαμηλά όσο 27.13

.farm

τόσο χαμηλά όσο 27.13

.wine

τόσο χαμηλά όσο 42.70

.fitness

τόσο χαμηλά όσο 27.13

.school

τόσο χαμηλά όσο 27.13

.recipes

τόσο χαμηλά όσο 41.69

.irish

τόσο χαμηλά όσο 14.57

.engineering

τόσο χαμηλά όσο 42.70

Ελέγξτε διαθεσιμότητα διεύθυνσης (Domain)...

Δωρεάν διαχειριστής τομέα

Ζωντανή επίδειξη - επιλογή κλειδώματος, επεξεργασία Whois, επεξεργασία διακομιστών ονομάτων, προσαρμοσμένων εγγραφών DNS, ανακατεύθυνσης διευθύνσεων URL κ.λπ.

Τιμολόγηση τομέα: Μόνο όνομα τομέα

TLD 1 χρόνος 2 χρόνια 3 χρόνια 4 χρόνια 5 χρόνια 6 χρόνια 7 χρόνια 8 χρόνια 9 χρόνια 10 χρόνια
.cafe €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.farm €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.wine €42.70 85,40 € €128.10 €170.80 €213.50 €256.20 €298.90 €341.60 €384.30 €427.00
.fitness €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.school €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.recipes 41,69 € €83.38 €125.07 €166.76 €208.45 €250.14 €291.83 €333.52 €375.21 €416.90
.irish €14.57 €29.14 €43.71 €58.28 €72.85 €87.42 €101.99 €116.56 €131.13 €145.70
.engineering €42.70 85,40 € €128.10 €170.80 €213.50 €256.20 €298.90 €341.60 €384.30 €427.00
.expert €42.70 85,40 € €128.10 €170.80 €213.50 €256.20 €298.90 €341.60 €384.30 €427.00
.money €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.estate €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.properties €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.rentals €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.land €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.repair €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.fyi €18.59 €37.18 €55.77 74,36 € €92.95 €111.54 €130.13 €148.72 €167.31 €185.90
.today €18.59 €37.18 €55.77 74,36 € €92.95 €111.54 €130.13 €148.72 €167.31 €185.90
.zone €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.center €18.59 €37.18 €55.77 74,36 € €92.95 €111.54 €130.13 €148.72 €167.31 €185.90
.bargains €26.62 53,24 € €79.86 €106.48 €133.10 €159.72 €186.34 €212.96 €239.58 €266.20
.cheap €26.62 53,24 € €79.86 €106.48 €133.10 €159.72 €186.34 €212.96 €239.58 €266.20
.coupons 41,69 € €83.38 €125.07 €166.76 €208.45 €250.14 €291.83 €333.52 €375.21 €416.90
.forsale €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.sale €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.plus €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.consulting €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.enterprises €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.foundation €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.group €12.56 €25.12 €37.68 €50.24 €62.80 €75.36 €87.92 €100.48 €113.04 €125.60
.international €18.59 €37.18 €55.77 74,36 € €92.95 €111.54 €130.13 €148.72 €167.31 €185.90
.ltd €18.59 €37.18 €55.77 74,36 € €92.95 €111.54 €130.13 €148.72 €167.31 €185.90
.partners €42.70 85,40 € €128.10 €170.80 €213.50 €256.20 €298.90 €341.60 €384.30 €427.00
.rocks €12.56 €25.12 €37.68 €50.24 €62.80 €75.36 €87.92 €100.48 €113.04 €125.60
.cool €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.digital 28,17 € €56.34 €84.51 €112.68 €140.85 €169.02 €197.19 €225.36 €253.53 €281.70
.email €18.08 €36.16 €54.24 €72.32 €90.40 €108.48 €126.56 €144.64 €162.72 €180.80
.network €18.08 €36.16 €54.24 €72.32 €90.40 €108.48 €126.56 €144.64 €162.72 €180.80
.software €26.62 53,24 € €79.86 €106.48 €133.10 €159.72 €186.34 €212.96 €239.58 €266.20
.systems €18.08 €36.16 €54.24 €72.32 €90.40 €108.48 €126.56 €144.64 €162.72 €180.80
.technology €18.08 €36.16 €54.24 €72.32 €90.40 €108.48 €126.56 €144.64 €162.72 €180.80
.computer €26.62 53,24 € €79.86 €106.48 €133.10 €159.72 €186.34 €212.96 €239.58 €266.20
.academy €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.events €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.express €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.capital €42.70 85,40 € €128.10 €170.80 €213.50 €256.20 €298.90 €341.60 €384.30 €427.00
.coach €42.70 85,40 € €128.10 €170.80 €213.50 €256.20 €298.90 €341.60 €384.30 €427.00
.media €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.marketing €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.photography €18.59 €37.18 €55.77 74,36 € €92.95 €111.54 €130.13 €148.72 €167.31 €185.90
.photos €18.59 €37.18 €55.77 74,36 € €92.95 €111.54 €130.13 €148.72 €167.31 €185.90
.productions €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.social €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.support €18.59 €37.18 €55.77 74,36 € €92.95 €111.54 €130.13 €148.72 €167.31 €185.90
.team €27.13 €54.26 €81.39 €108.52 €135.65 €162.78 €189.91 €217.04 €244.17 €271.30
.works €26.62 53,24 € €79.86 €106.48 €133.10 €159.72 €186.34 €212.96 €239.58 €266.20
.world €26.62 53,24 € €79.86 €106.48 €133.10 €159.72 €186.34 €212.96 €239.58 €266.20
.com 16,29 € 32,58 € 48,87 € 65,16 € 81,45 € 97,74 € 114,03 € 130,32 € 146,61 € 162,90 €
.net 18,34 € 36,68 € 55,02 € 73,36 € 91,70 € 110,04 € 128,38 € 146,72 € 165,06 € 183,40 €
.org 18,34 € 36,68 € 55,02 € 73,36 € 91,70 € 110,04 € 128,38 € 146,72 € 165,06 € 183,40 €
.info €19.94 €39.88 59,82 € €79.76 €99.70 119,64 € €139.58 €159.52 €179.46 €199.40
.biz 18,34 € 36,68 € 55,02 € 73,36 € 91,70 € 110,04 € 128,38 € 146,72 € 165,06 € 183,40 €
.us 14,23 € 28,46 € 42,69 € 56,92 € 71,15 € 85,38 € 99,61 € 113,84 € 128,07 € 142,30 €
.uk 13,16 € 12,62 € €18.93 €25.24 €31.55 €37.86 €44.17 €50.48 €56.79 €63.10
.co.uk 13,16 € 12,62 € €18.93 €25.24 €31.55 €37.86 €44.17 €50.48 €56.79 €63.10
.ie 24,49 € 48,98 € 73,47 € 97,96 € 122,45 € 146,94 € 171,43 € 195,92 € 220,41 € 244,90 €
.ca 20,20 € 40,40 € 60,60 € 80,80 € 101,00 € 121,20 € 141,40 € 161,60 € 181,80 € 202,00 €
.eu 12,69 € 25,38 € 38,07 € 50,76 € 63,45 € 76,14 € 88,83 € 101,52 € 114,21 € 126,90 €
.com.au 14,20 € €29.62 42,60 € 56,80 € 71,00 € - - - - -
.site 28,60 € 57,20 € 85,80 € 114,40 € 143,00 € 171,60 € 200,20 € 228,80 € 257,40 € 286,00 €
.online 35,78 € 71,56 € 107,34 € 143,12 € 178,90 € 214,68 € 250,46 € 286,24 € 322,02 € 357,80 €
.website 22,95 € 45,90 € 68,85 € 91,80 € 114,75 € 137,70 € 160,65 € 183,60 € 206,55 € 229,50 €
.space 23,47 € 46,94 € 70,41 € 93,88 € 117,35 € 140,82 € 164,29 € 187,76 € 211,23 € 234,70 €
.co 31,67 € 63,34 € 95,01 € 126,68 € 158,35 € - - - - -
.ae 41,93 € 83,86 € 125,79 € 167,72 € 209,65 € - - - - -
.qa 20,13 € 40,26 € 60,39 € 80,52 € 100,65 € - - - - -
.co.za 19,36 € - - - - - - - - -
.ru 12,18 € - - - - - - - - -
.es 15,21 € 30,42 € 45,63 € 60,84 € 76,05 € - - - - -
.me 21,41 € 42,82 € 64,23 € 85,64 € 107,05 € 128,46 € 149,87 € 171,28 € 192,69 € 214,10 €
.tv 37,36 € 74,72 € 112,08 € 149,44 € 186,80 € 224,16 € 261,52 € 298,88 € 336,24 € 373,60 €
.xyz 16,29 € 32,58 € 48,87 € 65,16 € 81,45 € 97,74 € 114,03 € 130,32 € 146,61 € 162,90 €
.top 17,82 € 35,64 € 53,46 € 71,28 € 89,10 € 106,92 € 124,74 € 142,56 € 160,38 € 178,20 €
.pro €21.90 €43.80 €65.70 €87.60 €109.50 €131.40 €153.30 €175.20 €197.10 €219.00
.tech 48,09 € 96,18 € 144,27 € 192,36 € 240,45 € 288,54 € 336,63 € 384,72 € 432,81 € 480,90 €
.store 53,22 € 106,44 € 159,66 € 212,88 € 266,10 € 319,32 € 372,54 € 425,76 € 478,98 € 532,20 €
.company €13.45 €26.90 €40.35 €53.80 €67.25 €80.70 €94.15 €107.60 €121.05 €134.50
.solutions 22,44 € 44,88 € 67,32 € 89,76 € 112,20 € 134,64 € 157,08 € 179,52 € 201,96 € 224,40 €
.services 30,65 € 61,30 € 91,95 € €122.60 153,25 € €183.90 €214.55 €245.20 €275.85 €306.50
.deals 31,67 € 63,34 € 95,01 € 126,68 € 158,35 € 190,02 € 221,69 € 253,36 € 285,03 € 316,70 €
.in 16,80 € 33,60 € 50,40 € 67,20 € 84,00 € 100,80 € 117,60 € 134,40 € 151,20 € 168,00 €
.de 14,23 € - - - - - - - - -
.it 14,23 € - - - - - - - - -
.nl 15,21 € - - - - - - - - -
.fr 15,21 € - - - - - - - - -
.co.il 31,72 € - - - - - - - - -
.ch €18.43 - - - - - - - - -
.se 21,16 € 42,32 € 63,48 € 84,64 € 105,80 € 126,96 € 148,12 € 169,28 € 190,44 € 211,60 €
.no 17,31 € - - - - - - - - -
.fi 19,88 € 39,76 € 59,64 € 79,52 € 99,40 € - - - - -
.dk 30,65 € €45.22 €61.00 - €92.55 - - - - -
.co.nz 23,04 € 46,08 € 69,12 € 92,16 € 115,20 € 138,24 € 161,28 € 184,32 € 207,36 € 230,40 €
.pt 22,44 € - 67,32 € - 112,20 € - - - - -
.pl 31,67 € 63,34 € 95,01 € - - - - - - -
.gr - €30.64 - - - - - - - -
.ph 58,35 € * 135,16 € - - 365,59 € - - - - 749,64 €
.jp 38,09 € - - - - - - - - -
.club 19,88 € 39,76 € 59,64 € 79,52 € 99,40 € 119,28 € 139,16 € 159,04 € 178,92 € 198,80 €
.party 32,70 € 65,40 € 98,10 € 130,80 € 163,50 € 196,20 € 228,90 € 261,60 € 294,30 € 327,00 €
.fun 23,47 € 46,94 € 70,41 € 93,88 € 117,35 € 140,82 € 164,29 € 187,76 € 211,23 € 234,70 €
.press 64,50 € 129,00 € 193,50 € 258,00 € 322,50 € 387,00 € 451,50 € 516,00 € 580,50 € 645,00 €
.news 25,01 € €50.02 €75.03 €100.04 €125.05 €150.06 €175.07 200,08 € €225.09 €250.10
.name 15,77 € 31,54 € 47,31 € 63,08 € 78,85 € 94,62 € 110,39 € 126,16 € 141,93 € 157,70 €
.mobi €24.90 €49.80 €74.70 €99.60 €124.50 €149.40 €174.30 €199.20 €224.10 €249.00
.guru 31,67 € 63,34 € 95,01 € 126,68 € 158,35 € 190,02 € 221,69 € 253,36 € 285,03 € 316,70 €
.ninja 21,41 € 42,82 € 64,23 € 85,64 € 107,05 € 128,46 € 149,87 € 171,28 € 192,69 € 214,10 €
.family 24,49 € 48,98 € 73,47 € 97,96 € 122,45 € 146,94 € 171,43 € 195,92 € 220,41 € 244,90 €
.cc 27,06 € 54,12 € 81,18 € 108,24 € 135,30 € 162,36 € 189,42 € 216,48 € 243,54 € 270,60 €
.ws 29,67 € 59,34 € 89,01 € 118,68 € 148,35 € 178,02 € 207,69 € 237,36 € 267,03 € 296,70 €
.be 14,23 € - - - - - - - - -
.mx 54,76 € 109,52 € 164,28 € 219,04 € 273,80 € - - - - -
.com.mx 54,76 € 109,52 € 164,28 € 219,04 € 273,80 € - - - - -
.org.uk 13,16 € 12,62 € €18.93 €25.24 €31.55 €37.86 €44.17 €50.48 €56.79 €63.10
.me.uk 13,16 € 12,62 € €18.93 €25.24 €31.55 €37.86 €44.17 €50.48 €56.79 €63.10
.net.au - €31.68 - - - - - - - -
.org.au - €39.88 - - - - - - - -
.at 19,36 € - - - - - - - - -
.nu 21,93 € 43,86 € 65,79 € 87,72 € 109,65 € 131,58 € 153,51 € 175,44 € 197,37 € 219,30 €
.asia 20,39 € 40,78 € 61,17 € 81,56 € 101,95 € 122,34 € 142,73 € 163,12 € 183,51 € 203,90 €
.net.nz 23,04 € 46,08 € 69,12 € 92,16 € 115,20 € 138,24 € 161,28 € 184,32 € 207,36 € 230,40 €
.org.nz 23,04 € 46,08 € 69,12 € 92,16 € 115,20 € 138,24 € 161,28 € 184,32 € 207,36 € 230,40 €
.cn 14,23 € 28,46 € 42,69 € 56,92 € 71,15 € 85,38 € 99,61 € 113,84 € 128,07 € 142,30 €
.com.cn 14,23 € 28,46 € 42,69 € 56,92 € 71,15 € 85,38 € 99,61 € 113,84 € 128,07 € 142,30 €
.net.cn 14,23 € 28,46 € 42,69 € 56,92 € 71,15 € 85,38 € 99,61 € 113,84 € 128,07 € 142,30 €
.org.cn 14,23 € 28,46 € 42,69 € 56,92 € 71,15 € 85,38 € 99,61 € 113,84 € 128,07 € 142,30 €
.tw 34,53 € 69,06 € 103,59 € 138,12 € 172,65 € 207,18 € 241,71 € 276,24 € 310,77 € 345,30 €
.com.tw 34,53 € 69,06 € 103,59 € 138,12 € 172,65 € 207,18 € 241,71 € 276,24 € 310,77 € 345,30 €
.games 20,90 € 41,80 € 62,70 € 83,60 € 104,50 € 125,40 € 146,30 € 167,20 € 188,10 € 209,00 €
.business €13.49 €26.98 €40.47 €53.96 67,45 € €80.94 94,43 € 107,92 € €121.41 €134.90
.education 22,44 € 44,88 € 67,32 € 89,76 € 112,20 € 134,64 € 157,08 € 179,52 € 201,96 € 224,40 €
.church 31,67 € 63,34 € 95,01 € 126,68 € 158,35 € 190,02 € 221,69 € 253,36 € 285,03 € 316,70 €
.run 22,44 € 44,88 € 67,32 € 89,76 € 112,20 € 134,64 € 157,08 € 179,52 € 201,96 € 224,40 €
* η τιμή ισχύει μόνο για εγγραφές 1 έτους

Επισκεφθείτε μας στο FacebookΕπισκεφθείτε μας στο Youtube