Ring nu! (ID: 288445)+44-20-3695-1294
HemVillkorDedikerade servrar Servicenivågarantier

Servicenivågarantier

SERVICEGARANTIER

99.9% nätverksupptidsgaranti
Tjänsteleverantören garanterar att servernätverket där din dedikerade server finns kommer att vara igång minst 99.9% av tiden under din prenumeration hos oss. Däremot kan vi inte hållas ansvariga för uppströmsproblem utanför vårt nätverk och områden där Tjänsteleverantören inte har något direkt inflytande, såsom fel i stamnätsleverantören, fiberoptiska huvudledningsavbrott, DNS- eller registrarproblem med abonnenters domännamn, routingproblem mellan en kunds plats och vårt datacenter. Upptidsgarantin är inte heller tillämplig om tjänsteavbrottet orsakades av en naturlig eller onaturlig händelse som inte är direkt under Tjänsteleverantörens kontroll (eller jurisdiktion). Tjänsteleverantören kan tillfälligt neka eller avsluta Tjänsten om kunden inte betalar sina avgifter i rätt tid.

Tjänsteleverantören garanterar 99.9% nätverksupptid och serverstabilitet för servernätverket där din dedikerade server finns. Detta hänvisar dock inte till problem som härrör från:

a. Uppdelning av serverhårdvara.

b. Användarfel eller avsiktligt avbrott (t.ex. om klienten stänger av sin egen server ansvarar inte Tjänsteleverantören för driftstoppet).

c. Fel på grund av programvara som inte uttryckligen stöds av tjänsteleverantören. Följaktligen, om en maskinvarukrasch framkallad av kunden inträffar, har tjänsteleverantören inget ansvar för den resulterande driftstoppen.

Nätverksavbrott eller oväntad driftstopp är något oplanerat eller oväntat avbrott i nätverkets tillgänglighet på grund av hårdvara, mjukvara, nätverksanslutning eller datacenterproblem, under vilket en 100%-paketförlust uppstår.

Schemalagd driftstopp är varje planerat avbrott av tjänsterna i syfte att uppgradera nätverksmjukvara/hårdvara, eller byte av någon nätverksutrustning för att kunna tillhandahållas bättre service för kunderna. Schemalagda driftstopp inträffar inom föranmälda stilleståndsperioder, med så många varningar som möjligt skickade via e-post eller publicerade i vår nyhetssektion minst 24 timmar i förväg.

SUPPORTSVARSGARANTI

Tjänsteleverantören garanterar 24/7 support tillgänglig 365 dagar per år, för all förinstallerad programvara på din dedikerade server. Support är tillgänglig via e-post och det integrerade biljettsystemet Dedicated Plan Manager. Varje biljett besvaras inom högst 60 minuter efter att den har öppnats.


Besök oss på FacebookBesök oss på Youtube