Ring nu! (ID: 288445)+44-20-3695-1294
HemVillkorVPS Acceptable Use Policy

Ett Policy för acceptabel användning (AUP) är en uppsättning regler och villkor som systematiserats av ett nätverk, ett system eller en webbplatsägare som definierar och begränsar sätten på vilka nätverket, systemet eller webbplatsen får användas.

De AUP för tjänsteleverantören is aimed at explicitly outlining the purposes for which customers CANNOT use our VPS hosting services and position data on our network servers.

Denna policy för godtagbar användning (AUP) accepteras som en del av VPS Terms of Service each user agrees to abide by when signing up for a VPS account with our hosting services. Any violation of these AUP terms will be considered as violation of our VPS Terms of Service.

We - the Service Provider, shall be the final part to determine whether an act constitutes a violation of this AUP and misuse of our services. We reserve our right to respond accordingly and/or immediately terminate the provision of the services, shall we become aware, and/or have sufficient evidence, of any prohibited conduct outlined in this AUP, or any other action threatening the secure environment of our VPS hosting customers and/or network of servers. We shall be the sole arbiter in determining the sufficiency of the present evidences.

In order to protect our company's reputation and responsibilities, and guarantee robust and reliable VPS hosting services to all our customers, as well as the privacy and security of all our individual users, we - the Service Provider - hereby state the following AUP conditions to come into force for each user signing up for a VPS account with our hosting services:

 1. Systemmissbruk
 2. Spam and Spamvertizing
 3. Inappropriate or Unlawful Content
 4. Upphovsrätt
 5. Korrigerande åtgärder
 6. Rapportera överträdelser
 7. Policy för värdåterförsäljare
 8. Revisioner
 1. MISSBRUK AV SYSTEM

  Any VPS customer in violation of our system or network security will be subject to criminal and civil liability, as well as immediate account termination. Examples include, but are not limited to the following:

  • Obehörig åtkomst, användning, undersökning eller genomsökning av vårt systems säkerhet, autentiseringsåtgärder, data eller trafik. Interferens med tjänsten för alla användare, värdar eller nätverk inklusive, men inte begränsat till: e-postbombning, översvämning, avsiktliga försök att överbelasta systemet och sända attacker, förfalskning av någon TCP/IP-pakethuvud eller någon del av huvudinformationen i ett e-post- eller nyhetsgruppsinlägg.
  • Varje försök att skada en server eller en kund hos tjänsteleverantörens tjänster:

   The Service Provider will immediately and resolutely react to any attempt at misuse of an Internet account or computer, or any attempt to gain access to an internet account or computer by a Service Provider VPS customer unauthorized by the account/computer owner. Such attempts include, but are not limited to the following: 'Internet scamming' (tricking other people into releasing their passwords, etc.), password robbery, security hole scanning, running proxy - proxy lists and any kind of proxy scripts (including, but not limited to php proxy and nph proxy), introducing of any computer programs (viruses, Trojan horses, trap doors, back doors, worms, time bombs, packet bombs, cancel bots, etc.) that are intended to negatively interfere with, intercept, irreversibly damage or take hold of any system, data or personal information. It WILL NOT matter whether the attacked account or computer belongs or not to the Service Provider's services. The fraud will be subject to actions based on the very nature of the attack and those may represent a warning, an account suspension or cancellation, and/or civil or criminal legal actions.

  • Excessive use of system resources:

   In order to ensure higher server performance and quality of the VPS service, all VPS accounts are subject to certain resource limitations concerning, but not limited to, server CPU usage, Memory usage, disk-space and traffic. If a hosting account exceeds the allowed amount of system resources, the account owner will be immediately notified to take actions in order to decrease the usage. If such action is not instantly taken by the owner, the account will be suspended. When an excessive CPU usage is detected the account owner may be also suggested to place an order for a higher-resources VPS package (if available) or a semi-dedicated or dedicated hosting solution.

   If any VPS account is found to be causing degradation of the server and/or our hosting network's performance, regardless of the reason, the account will be subject to suspension or immediate removal, depending on the situation. The Service Provider will be the sole arbiter in determining whether a given account is excessively using the server resources and/or causing a server degradation.

  • Cryptocurrency mining:

   Аll forms of cryptocurrency mining and similar operations are forbidden on our servers;

  • VPN services:

   Users MAY NOT utilize our VPS servers to operate a VPN service;

 2. SPAM AND SPAMVERTIZING

  SPAMMING IS PROHIBITED. Users MAY NOT utilize our VPS hosting services to transmit, distribute or deliver any unsolicited bulk or commercial messages over the Internet (an action known as "spam" or "spamming"). Users MAY NOT utilize our VPS hosting services for email marketing purposes. There is a 500-outbound-email-per-hour limit on all dedicated servers.

  Spamming is a violation of ethic norms and will be interpreted as an infringement. The Service Provider will not tolerate the sending of unsolicited bulk or commercial messages through our services, as well as through another service that is mentioning, in some way, our customer's domain name or implies the utilization of our network or our e-mail services for sending the unsolicited bulk or messages.

  SPAMVERTISERING ÄR FÖRBJUDET. "Spamvertizing" hänvisar till bruket att skicka oönskade spammeddelanden i syfte att marknadsföra en viss webbplats.

  Om sådana e-postmeddelanden vidarebefordras via tredje part (e-postförfalskning) och/eller marknadsför en domän som finns på våra servrar, kommer detta att leda till omedelbar kontoavstängning såvida inte ett bevis på legitimitet för att domänägaren inte är inblandad i särskilda olagliga åtgärder tillhandahålls.

  "E-postspoofing" är en bedräglig e-postaktivitet där avsändarens (tredje parts) e-postadress och andra delar av e-posthuvudet ändras så att det ser ut som att e-postmeddelandet har skickats från en annan källa (e-postadressens ägare/server).

  '˜Unsolicited message' is a message that is sent against the privacy policy of a newsgroup, or is sent to a recipient without their explicit permission. We, at our sole discretion, shall determine whether any of the messages you are sending is spam or spamvertizing. For your information, spamming generally includes, but is not limited to the following

  • Sändning av oönskade meddelanden i bulk, eller sändning av oönskade e-postmeddelanden, som framkallar klagomål från mottagare;
  • Sändning av skräppost;
  • Användning av distributionslistor som inkluderar personer som inte i förväg har gett uttryckligt tillstånd att delta i en sådan distributionsprocess;
  • Posta kommersiella annonser till USENET-nyhetsgrupper som inte tillåter det;
  • Posta artiklar som innehåller binärkodad data till icke-binära nyhetsgrupper;
  • Överdriven och upprepad postning av meddelanden utanför ämnet till nyhetsgrupper;
  • Överdriven och upprepad korspostering;
  • E-posttrakasserier av en annan internetkund eller kunder, inklusive men inte begränsat till, överföring av hotande, ärekränkande eller obscent material eller material av något slag som kan anses stötande;
  • E-post med åldersolämplig kommunikation eller innehåll till någon under 18 år.
 3. OLÄMPLIGT ELLER OLAGLIGT INNEHÅLL

  CONTENT published or transmitted via the Service Provider's VPS hosting services includes website content, email content, forum/blog postings, chat content, and/or any other type of content hosted on our servers, published online or transmitted through our VPS services.

  The user of our VPS services is NOT permitted to post online content or have links to content that:

  • är ärekränkande, kränkande eller obscent, kränker en persons rykte/integritet, anses rimligen vara stötande av webbgemenskapen, är antireligiös eller antimänskliga rättigheter, eller innehåller någon typ av hotfull eller hatretorik, uppmuntrar till trakasserier eller fysisk skada på någon grupp eller individ, eller på annat sätt är illvillig/bedräglig och kan leda till klagomål/ansvar/eller repressalier mot Tjänsteleverantören av kränkta tittare;
  • främjar eller uppmuntrar illegala aktiviteter (t.ex. illegala droger, illegalt hasardspel, vapenhandel, etc.) eller bryter mot någon tillämplig lag, stadga, förordning eller förordning, inklusive men inte begränsat till de lagar och förordningar som reglerar exportkontroll, illojal konkurrens, falsk reklam, konsumentskydd m.m.
  • representerar pornografi - alla typer av pornografiskt/vuxet material, inklusive barnpornografi, eller reklam för pornografiska webbplatser;
  • representerar intrång i upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller tredje parts immateriella rättigheter eller äganderätt, inklusive piratkopierade datorprogram, hacking/phreaking-programvara, warez eller någon typ av programvara/innehåll (inklusive även ROM, ROM-emulatorer, mediafiler - MP3, AVI, .RM, etc., torrentfiler och andra) som är upphovsrättsskyddade, INTE laddas upp i enlighet med dess licensavtal eller INTE är fritt tillgängliga för distribution.
 4. COPYRIGHT

  Copyrighted material must not be placed on Customers' VPS accounts without the explicit permission of the copyright owner or a person specifically authorized to give such permission by the copyright owner. Upon receipt of a claim for copyright infringement, or a notice of such violation, we will immediately run full investigation and, upon confirmation, will promptly remove the infringing material from the Services. Further procedures (in accordance with our stated below corrective measures) will be carried out if necessary. We will assume no liability to any Customer of the VPS Services for the removal of any such material.

 5. KORRIGERANDE ÅTGÄRDER

  We reserve our right to be the sole arbiter in determining the seriousness of each infringement of this AUP and to immediately take corrective actions.

  We will disable the customer's VPS account if we deem necessary, at our sole discretion. Upon closing of the customer's account we will send an e-mail notification to the customer, stating the reason for the termination and quoting our terms' chapter that has been violated. The customer will be given an opportunity to respond and take measures to remedy the situation should he/she consider him/herself abused by a third party. Upon fulfilling of this obligation, we may re-activate the customer's VPS account, if we find, at our own discretion, sufficient evidence pro customer's side.

  Closed VPS accounts due to repeated violations will not be re-activated. A backup may be requested, however it will be subject to certain penalty fees imposed according to the breach of this AUP terms. The final penalty fee will be determined by the type and frequency of the violations.

 6. RAPPORTERING AV BROTT

  If you need to report a violation of this AUP agreement or believe that you or your system has been subject to attack originating from our hosting network, please contact us immediately. Our team will fully investigate the situation and provide you with professional assistance.

 7. POLICY FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE AV värd

  If you are using your virtual private server for reseller hosting purposes, you are responsible for the conduct of your Customers and by agreeing with this AUP, agree that your Customers will adhere to the AUP. Hosting resellers should make their perspective Customers aware of the AUP and the consequences for violation.

 8. REVISIONER

  We reserve our right to change this AUP at any time, without prior notice. We encourage our VPS users to periodically review this Acceptable Use Policy and our VPS Terms of Service.


Besök oss på FacebookBesök oss på Youtube